Icon

Pandemilerin Tarihi ve Öğreni(mey)en Dersler

Icon

Lessons (un)Learned from the History of Pandemics

Icon

COVID-19 ile Mücadele: Pandemiye Karşı Ulusal Tedbirler

Icon

Fight Against COVID-19: National Measures Against the Pandemic

Icon

Küresel Yönetişim ve COVID-19 Pandemisi

Icon

Global Governance and the COVID-19 Pandemic

Icon

Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma

Icon

Globalization and Sustainable Development

Icon

COVID-19, Barış ve Çatışma

Icon

COVID-19, Peace & Conflict

Global Akademi Konuşmaları, “Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (RESCOO-World)” başlıklı proje (No: 1247 50 21) kapsamında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Global Academy Talks is organized by International Relations Council of Turkey and supported by the “Heinrich Böll Stifting Foundation-Istanbul Office” through “Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (RESCOO-World)” Project. (Grant No: 1247 50 21).