CİHAN DİZDAROĞLU

Speciality

Dr. Cihan Dizdaroğlu Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Coventry Üniversitesi bünyesindeki Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi’nde (Centre for Trust, Peace and Social Relations, CTPSR) Marie-Curie doktora sonrası araştırmacısı (2018-2020) ve Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak (2017-2021) görev yapmıştır.

Uluslararası İlişkiler doktora derecesini Kadir Has Üniversitesi’nden alan Dr. Dizdaroğlu, Uluslararası İlişkiler Dergisi yardımcı editörlüğü görevini de yürütmektedir. Daha önceleri Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde müdür (2017-2018), Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nde proje yürütücüsü (2009-2018) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) araştırmacı (2006-2009) olarak görevler almıştır.

Dr. Dizdaroğlu’nun araştırma alanları arasında eleştirel barış ve çatışma çalışmaları, gençliğin barış inşasındaki rolü, Kıbrıs, gençlik ile Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkileri özelinde Türk Dış Politikası bulunmaktadır.

Icon

COVID-19, Barış ve Çatışma

Icon

COVID-19, Peace & Conflict

SEMİNERLER
CİHAN DİZDAROĞLU

Global Akademi Konuşmaları, “Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (RESCOO-World)” başlıklı proje (No: 1247 50 21) kapsamında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Global Academy Talks is organized by International Relations Council of Turkey and supported by the “Heinrich Böll Stifting Foundation-Istanbul Office” through “Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (RESCOO-World)” Project. (Grant No: 1247 50 21).