Pandemilerin Tarihi ve Öğrenilen Dersler
COVID-19 Pandemisine Karşı Ulusal Tedbirler
Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşbirliği
Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma
COVID-19’un Barış ve Çatışmaya Etkileri
Pandeminin Küreselleşme ve Uluslararası Ekonomiye Etkileri
Pandemi Döneminde Siyaset, Medya ve Gerçeklik-Ötesi Toplum
Pandeminin Küresel Güvenliğe Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
Daha fazlası için tıklayın
Pandemi Sonrası Dönemde Bilgi Çağının Devlet-Toplum İlişkileri ve Demokrasiler
Daha fazlası için tıklayın
Pandemi Sonrası Dünyadan Beklenenler? Beklentiler?
Daha fazlası için tıklayın
Liberalizm Sonrası Uluslararası Düzen
11 Eylül Sonrası Uluslararası Düzen: 20 Yılın Muhasebesi

Global Akademi Konuşmaları, “Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (RESCOO-World)” başlıklı proje (No: 1247 50 21) kapsamında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Global Academy Talks is organized by International Relations Council of Turkey and supported by the “Heinrich Böll Stifting Foundation-Istanbul Office” through “Rethinking Sustainable International Cooperation in Post-COVID-19 World (RESCOO-World)” Project. (Grant No: 1247 50 21).